Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 03.02.2010 r.

W dniu 03 lutego 2010 r. w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie, ul. Targowa 26 odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Podczas posiedzenia Członkowie Komitetu wybrali Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacych oraz Sekretarza.