Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 03.02.2010 r.

Serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się 03.02.2010 r. o godzinie 12:00 (po Walnym Zebraniu Członków) w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie (ul. Targowa 26).

Porządek obrad:

  1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komitetu
  10. Wolne głosy i wnioski.
  11. Zamknięcie posiedzenia.