Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Szkolenia » Szkolenia » 2013.07.18-19 - Szkolenie pt. Promocja obszaru i podmiotów z terenu LGR "Żabi Kraj"

W dniu 18-19 lipiec 2013 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wodna Dolina” w Pruchnej odbyło się szkolenie pt. Promocja obszaru i podmiotów z terenu LGR „Żabi Kraj” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

 Szkolenie prowadziła Pani Izabella Byszewska – Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

- Cechy produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

- Ich znaczenie dla rozwoju regionu, rozwoju lokalnej turystyki i agroturystyki.

- Marka lokalna ważnym elementem promocji produktu i regionu.

- Uczestnictwo producentów w systemach jakości żywności – korzyść dla producentów i konsumentów.

- Jak wyszukiwać produkty regionalne i tradycyjne w swoim regionie?

- Przykłady produktów regionalnych i tradycyjnych w „Żabim Kraju”.

- Jak zarejestrować produkt na Krajowej Liście Produktów Tradycyjnych?

- Jak aplikować do krajowych i unijnych certyfikowanych systemów jakości

żywności? – warsztaty.