Przykłady projektów » Podnoszenie wartości... » Zakup sprzętu niezbędnego do tworzenia systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa na targowiskach

Beneficjent:  Anna Gabzdyl

Tytuł operacji: Zakup sprzętu niezbędnego do tworzenia systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa na targowiskach

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów rybactwa na obszarze LGR „Żabi Kraj” poprzez rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego na targowiskach.

Zakres operacji: Operacja polegała na zakupie przyczepy oraz zbiorników do transportu ryb, w celu prowadzenia bezpośredniej sprzedaży produktów rybactwa na targowiskach, na całym obszarze LSROR.

Kwota dofinansowania: 25 380,00 zł