Przykłady projektów » Podnoszenie wartości... » Przeprowadzenie inwestycji na terenie gospodarstwa rybackiego związanych z rozwojem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

Beneficjent:  Piotr Hansel

Tytuł operacji: Przeprowadzenie inwestycji na terenie gospodarstwa rybackiego związanych z rozwojem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów rybactwa poprzez rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej poprzez przeprowadzenie inwestycji w gospodarstwie rybackim.

Zakres operacji:

Operacja polegała na przeprowadzeniu inwestycji, która przyczyniła się do rozwoju systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa w gospodarstwie rybackim wnioskodawcy. W ramach operacji została przeprowadzona adaptacja istniejących na terenie gospodarstwa pomieszczeń na sklep rybny oraz zakup wyposażenia do sklepu. Został również przeprowadzony remont podręcznego magazynu ryb żywych oraz magazynów na rybę handlową. Ponadto rozbudowano istniejący magazyn ryb żywych, a także remont rurociągów doprowadzających świeżą wodę do magazynu. Inwestycja obejmowała również modernizację wędzarni ryb. Realizacja operacji pozwoliła na modernizację istniejącego systemu sprzedaży w celu poniesienia jakości świadczonych usług oraz spełnienia wszelkich norm i standardów związanych z tego typu działalnością.

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł