Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Archiwum aktualności » Archiwum 2017 » Studia na Kierunku Rybactwo

Wydział Nauk o Środowisku

Kierunek Rybactwo

posiadający ponad  65 letnią tradycję kształcenia oraz ocenę wyróżniającą wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną

Ogłasza nabór na Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Gospodarstwach Rybackich, Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Rodzaj i czas trwania studiów

Studia są dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele).

Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i zajęć terenowych wynosi 160 godzin.

Termin rekrutacji mija 7 października 2017 roku

 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i programu studiów dostępne na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/oferta

lub telefonicznie:

sekretarz studiów podyplomowych mgr inż. Katarzyna Stańczak tel. 89 523 47 90;

 e-mail katarzyna.stanczak@uwm.edu.pl

kierownik studiów podyplomowych dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM tel. 89 524 51 25;

e-mail mawoz@uwm.edu.pl