Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniach 05 i 06.10.2011 r.

Porządek posiedzenia Komitetu na 05.10.2011r. (środa):

  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ocena operacji w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
  5. Wolne wnioski.
  6. Porządek posiedzenia Komitetu na 06.10.2011r. (czwartek):
    1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Ocena operacji w ramach działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor publiczny.
    4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
    5. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
    6. Dyskusja.
    7. Zamknięcie obrad.

    Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj.pl. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.