Aktualności
Przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.
 
Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego znajduje się już kwestionariusz RRW-22.
 
W lipcu 2020 roku Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy wsparciu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczął realizację pilotażowego projekt utworzenia Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, finansowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.
 
W związku z wprowadzeniem obostrzeń wizyta w biurze Stowarzyszenia jest możliwa po uprzednim telefonicznym umówieniu się.