Aktualności
Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego znajduje się już wzory kwestionariuszy RRW-22 i RRW-23 za rok 2022.
 
Przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.
 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie dla posiadaczy stawów rybnych.