Zarząd

 

Prezes: 
Krzysztof Szymura
tel. 797 410 136
 
 
Wiceprezesi:
Mirosław Duda
 
Andrzej Pilarczyk
 
 
Członkowie Zarządu: 
Irena Białowąs
 
Stanisław Gabzdyl