Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2013
W dniu 8 listopada 2013 r. o godzinie 16:00 w Restauracji "Baldi" w Harbutowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
W dniu 8 października 2013 r. o godzinie 14:00 w sali Ochotniej Straży Pożarnej w Golasowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
W dniu 11 kwietnia 2013 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu (ul. Kalinowa 2, Zaborze) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
W dniu 13 marca 2013 r. o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach (ul. Cieszyńska 2) odbyło się Walne Zebranie Członków.