Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 03.02.2010 r.

Serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się 03.02.2010 r. o godzinie 12:00 (po Walnym Zebraniu Członków) w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie (ul. Targowa 26).

Porządek obrad:

 1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komitetu
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.