PO RYBY 2014-2020

Informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Wiadomosci/Europejski-Fundusz-Morski-i-Rybacki-na-lata-2014-2020