Szkolenia » Szkolenia » Bezpłatne szkolenie pt. Promocja obszaru i podmiotów z terenu LGR „Żabi Kraj"

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Promocja obszaru i podmiotów z terenu LGR „Żabi Kraj”, które odbędzie się w dniach 18-19.07.2013 r. (czwartek, piątek) w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wodna Dolina” (Pruchna, ul. Cicha 28).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16.07.2013 r. pod nr tel. 33 487 49 55 lub e-mailem na adres: biuro@zabikraj.pl.

Planowany program ww. szkolenia.

18.07.2013 r. (czwartek)

16.00-16.30   Rejestracja uczestników

16.30-16.45   Przywitanie uczestników szkolenia

16.45-17.00   Prezentacja dot. LGR „Żabi Kraj” - Barbara Donocik  Kierownik biura LGR „Żabi Kraj”

17.00-20.00   Cechy produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

Ich znaczenie dla rozwoju regionu, rozwoju lokalnej turystyki i agroturystyki.

Marka lokalna ważnym elementem promocji produktu i regionu.

- Izabella Byszewska Prezes Zarządu Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

19.07.2013 r. (piątek)

09.00-09.30   Rejestracja uczestników

09.30-10.00   Przywitanie uczestników szkolenia

10.00-12.00   Uczestnictwo producentów w systemach jakości żywności – korzyść dla producentów i konsumentów.

Jak wyszukiwać produkty regionalne i tradycyjne w swoim regionie?

Przykłady produktów regionalnych i tradycyjnych w „Żabim Kraju”.

- Izabella Byszewska Prezes Zarządu Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego       

12.00-14.00   Jak zarejestrować produkt na Krajowej Liście Produktów Tradycyjnych? Jak aplikować do krajowych i unijnych certyfikowanych systemów jakości żywności? – warsztaty

- Izabella Byszewska Prezes Zarządu Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

14.00-16.00   Oś 4 PO RYBY 2007-2013 – możliwości pozyskania środków.

- Dorota Bathelt Specjalista ds. obsługi projektów LGR „Żabi Kraj”