Szkolenia » Szkolenia » 2013.02.15 - Szkolenie dot. pozyskiwania środków unijnych dla sektora publicznego

W dniu 15 lutego 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury „INTEGRATOR” w Skoczowie odbyło się Szkolenie dla sektora publicznego organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące kwestie:

- beneficjenci osi 4 PO RYBY,

- schemat i warunki przyznania pomocy,

- możliwości pozyskania środków,

- koszty kwalifikowalne,

- koszty niekwalifikowalne,

- harmonogram konkursów.

            Po szkoleniu rozpoczęło się spotkanie dot. współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a LGR „Żabi Kraj” w 2013 r.