Szkolenia » Szkolenia » 2013.03.08 - Szkolenie dla kobiet

W dniu 08 marca 2013 r. w Restauracji „BALDI” w Harbutowicach odbyło się Szkolenie dla Kobiet organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Podczas szkolenia została omówiona działalność LGR „Żabi Kraj”, możliwości pozyskania środków unijnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. Ponadto omówiono koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz dokumentacje potrzebną do ubiegania się do dofinansowani. Zostały również zaprezentowane projekty realizowane na terenie objętym LSROR.