Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 13.08.2013 r.

W dniu 13 sierpnia 2013 r. o godzinie 9:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Członkowie Komitetu dokonali oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zaleznych od rybactwa trwający od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

2. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  lub przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej trwający od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.