Szkolenia » Szkolenia » Szkolenie dla kobiet - sala OSP Bąków, 25.10.2013 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla kobiet, które odbędzie się dn. 25 października 2013 r. o godz. 16:00 w OSP w Bąkowie. Szkolenie objęła patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzata Handzlik.
 

 

Program szkolenia:

  PANEL I

16.00-16.30   Rejestracja uczestników

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.30-16.40   Przywitanie uczestników przez Prezesa Zarządu LGR ,,Żabi Kraj”

                      Krzysztofa Szymurę oraz Poseł Do Parlamentu Europejskiego                                                            

                      Małgorzatę Handzlik

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.00-17.20   Działalność Stowarzyszenia LGR ,,Żabi Kraj”

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.20-17.40   Od marzeń do działania, czyli jak mogę zrealizować pomysł dzięki

                       środkom pozyskanym poprzez LGR ,,Żabi Kraj”

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.40-18.00   Przerwa kawowa

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               PANEL II

18.00-19.00   Wpływ diety na zdrowie i życie człowieka

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.00-19.20   Prezentacja projektów pozyskanych poprzez LGR ,,Żabi Kraj”

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.20-20.20   Pokaz ,,Kulinarny Atlas Ryb”

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.20-21.00   Dyskusja, pytania

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           21.00  Zakończenie szkolenia

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu pod nr tel. 33 487 49 55, 797 410 135 lub e-mailowo na adres: biuro@zabikraj.pl do dnia 23.10.2013 r.