Szkolenia » Szkolenia » 2013.10.09 - Szkolenie rybackie pt. ''Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego. Dokumentacja związana z hodowlą ryb"

W dniu 9 października 2013 r. w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu odbyło się Szkolenie rybackie pt. „Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego. Dokumentacja związana z hodowlą ryb” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadził Pan Jan Żelazny, Pan Henryk Białowąs oraz pracownicy biura LGR "Żabi Kraj".