Szkolenia » Szkolenia » 2013.10.25 - Szkolenie dla kobiet

W dniu 25 października 2013 r. w sali widowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie odbyło się Szkolenie dla Kobiet w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.