Szkolenia » Szkolenia » Szkolenie pt. ''Realizacja i rozliczenia operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013" - Skoczów, 27.11.2013 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”  serdecznie zaprasza na szkolenie dot. rozliczania projektów pozyskanych za pośrednictwem LGR „Żabi Kraj”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27.11.2013 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 w Sali Miejskiego Centrum  Kultury w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9).

Na szkoleniu zostaną omówione tematy związane z prawidłową realizacją operacji, oznakowaniem materiałów, prawidłowym wypełnieniem wniosku o płatność i sprawozdaniem z realizacji operacji oraz zostanie omówiona analiza postępów wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013, której dokonała Instytucja Zarządzająca.