Szkolenia » Szkolenia » Szkolenie dot. promocji - Skoczów, 29-30.11.2013 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące promocji.
Szkolenie odbędzie się w dniach 29.11.2013 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz 30.11.2013 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w Restauracji ,,Sadyba” w Skoczowie.

Program szkolenia:

 

DZIEŃ I – 29.11.2013

15:30 – 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 – 17:30

Produkty lokalne, a promocja obszarów - wykład

17:30 – 17:45

Przerwa kawowa

18:00 – 19:30

Wsparcie organizacyjne promocji produktów lokalnych i obszarów - wykład

19:30 – 19:45

Przerwa kawowa

19:45 – 21:00

Opracowanie propozycji promocji produktu i obszaru LGR „ Żabi Kraj” - warsztaty, ćwiczenia w grupach

DZIEŃ II – 30.11.2013

9:00 – 11:00

Definiowanie wyróżników i budowanie oferty promocyjnej  - wykład

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

Dobre praktyki - omówienie przykładów dobrze funkcjonujących kampanii promocyjnych - wykład, dyskusja panelowa

12:45 – 13:15

Przerwa obiadowa

13:15 – 15:00

Opracowanie propozycji promocji produktu i obszaru LGR „ Żabi Kraj” - warsztaty, ćwiczenia w grupach