Szkolenia » Szkolenia » Zaproszenie na szkolenie

Stworzenie Lokalna Grupa "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza na szkolenie pt. Lokalna strategia rozwoju - tworzenie.
Szkolenie odbędzie się 30.12.2013 r. w Restauracji "English Pub" w Skoczowie w godzinach 16:00 - 20:00. 

Program szkolenia:

Panel I

15:30 – 16:00     Rejestracja uczestników

16:00 – 16:15     Powitanie uczestników

16:15 – 16:45     Tworzenie LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Żabi Kraj” na lata 2010-2015

16:45 – 17:00     Wdrażanie LSROR  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „Żabi Kraj”       
                         na lata 2010-20151

17:00 – 17:15     Przerwa kawowa

Panel II

17.15 – 20:00     Perspektywa finansowania Lokalnych Grup w perspektywie finansowania
                         2014-2020, tworzenie lokalnych strategii rozwoju

             20:00    Zakończenie