Szkolenia » Szkolenia » 2013.11.27 - Szkolenie pt. Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013

W dniu 27 listopada 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury Integrator w Skoczowie odbyło się szkolenie pt. Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Urzędu Marszalkowskiego: Pan Aleksander Nowrot oraz Pani Izabela Pustkowska.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

- Zapisy w umowie o dofinansowanie

- Realizacja operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013

- Poprawne wypełnienie wniosku o płatność

- Poprawne wypełnienie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji operacji.