Szkolenia » Szkolenia » 2013.11.29-30 - Szkolenie pt. Promocja obszarów i produktów lokalnych z terenu LGR "Żabi Kraj"

W dniu 29-30 listopada 2013 r. w Restauracji „Sadyba” w Skoczowie odbyło się szkolenie pt. „Promocja obszarów i produktów lokalnych z terenu LGR "Żabi Kraj" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Gałecki.

W trakcie szkolenia zostały poruszone następujące kwestie dot.:

- produktów lokalnych, a promocji obszarów,

- wsparcia organizacyjnego promocji produktów lokalnych i obszarów,

- definiowania wyróżników i budowania oferty promocyjnej,

- dobrych praktyk - omówienie przykładów dobrze funkcjonujących kampanii promocyjnych,