Szkolenia » Szkolenia » 30.12.2013 - Szkolenie pt. "Lokalne strategie rozwoju - tworzenie"

W dniu 30 grudnia 2013 r. w Restauracji „English Pub” w Skoczowie odbyło się szkolenie pt. „Lokalne strategie rozwoju - tworzenie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadził Pan Witold Magryś oraz pracownicy biura.

W trakcie szkolenia zostały poruszone następujące kwestie:

- Tworzenie LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”  na lata 2010-2015,

- Wdrażanie LSROR  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” na lata 2010-2015

- Perspektywa finansowania Lokalnych Grup w perspektywie finansowania 2014-2020, tworzenie lokalnych strategii rozwoju.