Szkolenia » Szkolenia » Szkolenie "Warunki chowu i sprzedaży ryb w kontekście dobrostanu" - Pawłowice, 19.03.2014 r.

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na szkolenie rybackie pt. „Warunki chowu i sprzedaży ryb w kontekście dobrostanu”, które odbędzie się w dniu 19.03.2014 r. (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Pawłowicach (ul. Ludowego Wojska Polskiego 11, Pawłowice). Program szkolenia znajduje się poniżej.

            Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dn. 17.03.2014 r. pod numerem tel. 33 487 49 55 lub e-mailem na adres: biuro@zabikraj.pl. Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

 

Program szkolenia rybackiego

„Warunki chowu i sprzedaży ryb w kontekście dobrostanu”

Godzina: 9:00 – 14:30

 

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

dr inż. Krzysztof Kazuń – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

Powitanie

9:15 – 11.00

Dobrostan ryb, w tym metody jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienie stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 12.15

Warunki sprzedaży żywych ryb, metody humanitarnego uśmiercania ryb

12.15 – 13.15

Aktualne zagadnienia z zakresu chowu ryb:

- czynniki obniżające stan zdrowotny ryb

13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 14.30

Aktualne zagadnienia z zakresu chowu ryb:

- doświadczenia ostatniej grudniowej sprzedaży karpia

             14:30

Zakończenie szkolenia

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY !!!

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego informuje,

osoby, które zainteresowane są uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu Dobrostanu ryb będą mogły przystąpić do egzaminu w celu uzyskania Certyfikatu.

Egzamin odbędzie się 19.03.2014 roku o godzinie 14:45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach.

Warunkiem nieodzownym jest potwierdzenie udziału w szkoleniu dot. dobrostanu oraz dokonanie wpłaty w wysokości 200,00 zł na konto Instytutu Rybactwa Śródlądowego:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z tytułem: Szkolenie dobrostan - (PAWŁOWICE)

 

Więcej informacji udziela:

dr inż. Andrzej Lirski (tel. 22 756 20 44 lub 502 283 617, e-mail: alirski@infish.com.pl)

lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl)