Gminy » Gmina Strumień » Samorząd

Burmistrz: Anna Grygierek

Z-ca Burmistrza: Włodzimierz Cybulski
 
Sekretarz: Daniela Kula
 
Skarbnik: Maria Kłósko
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Czesław Greń
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Cecylia Skowron
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Tadeusz Tolasz
 
Radni:
Stanisław Balas
Ireneusz Duda
Paweł Faruga
Karol Gajdzica
Aleksander Kajstura
Maria Krutyła
Maria Madziar
Bronisław Pająk
Karol Pisiut
Józef Rudol
Marian Staniek
Henryk Uchyła

Źródło: Urząd Miejski w Strumieniu