Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 10.03.2014 r.

W dniu 10 marca 2014 r. o godzinie 10:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Członkowie Komitetu dokonali oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zaleznych od rybactwa trwający od 27.01.2014 r. do 26.02.2014 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.