Szkolenia » Szkolenia » 2014.03.19 - Szkolenie rybackie pt. „Warunki chowu i sprzedaży ryb w kontekście dobrostanu”

W dniu 19 marca 2014 r. w Ośrodku Kultury w Pawłowicach odbyło się szkolenie pt. „Warunki chowu i sprzedaży ryb w kontekście dobrostanu w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie: Pan Andrzej Lirski oraz Pan Krzysztof Kazuń.

W trakcie szkolenia zostały poruszone następujące kwestie:

- Dobrostan ryb, w tym metody jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienie stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego- schemat i warunki przyznania pomocy,

- Warunki sprzedaży żywych ryb, metody humanitarnego uśmiercania ryb - koszty kwalifikowalne,

- Aktualne zagadnienia z zakresu chowu ryb - czynniki obniżające stan zdrowotny ryb,

- Aktualne zagadnienia z zakresu chowu ryb - doświadczenia ostatniej grudniowej sprzedaży karpia.

 Zapraszamy do galerii: http://www.zabikraj.pl/1372,szkolenie-pt.-&-8222;warunki-chowu-i-sprzedazy-ryb-w-kontekscie-dobrostanu&-8221;.html