Szkolenia » Szkolenia » Szkolenie pn. "Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 - Pruchna, 11.06.2014 r.

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013”, które odbędzie się w dniu 11.06.2014 r. (środa) o godzinie 16:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wodna Dolina” ul. Cicha 28 w Pruchnej. W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dn. 06.06.2014 r.
Na szkoleniu zostaną omówione tematy związane z prawidłową realizacją operacji, oznakowaniem materiałów, prawidłowym wypełnieniem wniosku o płatność i sprawozdaniem z realizacji operacji.
W związku z prawidłową realizacją i rozliczaniem operacji LGR „Żabi Kraj” organizuje dodatkowo indywidualne konsultacje dla wszystkich Beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. W celu uzgodnienia dogodnego dla  Państwa terminu prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem pod nr tel. 33 487 49 55 wew. 607, 797 410 134 lub e-mail: projekty@zabikraj.pl.
 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Tytuł szkolenia

 

Szkolenie pt. Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4

PO RYBY 2007-2013

 

Data

11.06.2014 r.  (środa)

Miejsce

Gospodarstwo Agroturystyczne „Wodna Dolina”

(Cicha 28, Pruchna)

Godzina

Tematyka

14:00 – 16:00

Indywidualne konsultacje

15:30 – 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 – 16:10

Przywitanie uczestników szkolenia

16:10 – 17:10

Poprawne wypełnienie wniosku o płatność

17:10 – 18:10

Promocja projektu w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013

18:10 – 18:30

Dyskusja

18:30

Zakończenie szkolenia