Archiwum aktualności » Archiwum 2014 » Nowe wersje wniosków o płatność

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 30 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniającego zarządzenia w sprawie wprowadzenia oraz sposobu udostępnienie formularzy wniosków o płatność w ramach:
- osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rabackiej;
- osi priorytetowej 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
- osi priorytetowej 3 – Środki służące wspólnemu interesowi,
zawartych w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, informuję, że na stronie internetowej ARiMR, w zakładce PO RYBY zostały zamieszczone nowe wersje wniosków o płatność dla osi priorytetowych 1-3.
Nowe wersje wniosków obowiązują od 9 maja 2014 roku.