Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2014 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2/2014 W DNIU 12.06.2014 r. W SKOCZOWIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. o godzinie 16:00 w Kinie "Teatr Elektryczny" w Skoczowie (ul. Mickiewicza 3) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wybrano Pana Krzysztofa Szymurę
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:

nr 10/2014 w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” Pana Romana Kamińskiego z powodu pisemnej rezygnacji.

nr 11/2014 w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” Pani Danuty Kajzar z powodu pisemnej rezygnacji.

nr 12/2014 w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” Pani Kingi Pietraszek-Madzia z powodu pisemnej rezygnacji.

nr 13/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 9/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt. 2  Statutu Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. o godzinie 16:00 w Kinie „Teatr Elektryczny” (ul. Mickiewicza 3, Skoczów).

W przypadku braku quorum kolejny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
wyznacza się na 12 czerwca 2014 r. o godzinie 16.15 w miejscu j/w.
Porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust 2. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Członek zobowiązany jest do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.