Archiwum aktualności » Archiwum 2014 » Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej już po raz ósmy ogłosił nabór projektów do Działaj Lokalnie VIII 2014. "Działaj Lokalnie" to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków "Działaj Lokalnie", od lat wspierany również przez Powiat Cieszyński. Program ten polega na tworzeniu kapitału początkowego pochodzącego z budżetów samorządów terytorialnych, w tym również z budżetu Powiatu oraz podmiotów gospodarczych. Następnie do zebranego wkładu własnego Akademia Rozwoju Filantropii dokłada około połowy zebranych środków finansowych. Dzięki temu udaje się pozyskać dodatkowe środki, które następnie służą realizacji zadań wyłonionych w lokalnym konkursie. Głównym priorytetem programu to dobro wspólne lokalnych społeczności.  Konkurs Działaj Lokalnie ma już swoją tradycję. Od 2007 roku przyznano już w ramach dotacji łącznię ponad 255 785 zł. Razem z wkładem grantobiorców na potrzeby mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego zostało wydane już ponad pół miliona złotych. Dzięki programowi powstało wiele wartościowych i mądrych inicjatyw, które dzięki Działaj Lokalnie mogły zostać zrealizowane. Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej jako Ośrodek "Działaj Lokalnie" działający na terenie Powiatu Cieszyńskiego realizuje konkurs grantowy w gminach: Chybie, Goleszów, Skoczów, Strumień, Wisła.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się ze szczegółowymi informacji na temat Lokalnego Konkursu Grantowego, które znaleźć można w załączonym Regulaminie. Pula na dotacje w bieżącym roku na projekty trwające od 15 czerwca do 15 grudnia 2014 roku – to minimum 29 700 zł. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się uprawnione podmioty to 6000 zł
Wnioski o dotacje składać można wyłącznie w wersji elektronicznej przez generator, który dostępny jest dla wnioskodawców pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ . Termin składania wniosków upływa: 05 czerwca 2014 roku.
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej http://www.scmt.cieszyn.pl
W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej pod numerem telefonu 33 / 852 55 67.