Szkolenia » Szkolenia » 2014.06.02 - Szkolenie dla kobiet

W dniu 2 czerwca 2014 r. w Sali widowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie odbyło się Szkolenie dla kobiet w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Przybyłych gości na szkolenie przywitała Pani Barbara Donocik – Kierownik Biura. Następnie wystąpiła Pani Aleksandra Trybuś – Poseł Na RP, która objęła patronat nad szkoleniem wspólnie z Panią Burmistrz Strumienia Anną Grygierek. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura LGR. Ponadto wystąpiły: Katarzyna Bieniek, Marlena Kantor, Halina Romańska, Anna Gabzdyl. Panie zaprezentowały swoje projekty, na które pozyskały środki w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. Na zakończenie szkolenia odbył się pokaz carvingu, który przeprowadzała Pani Magdalena Krawczyk.

 

Zapraszamy do galerii: http://www.zabikraj.pl/1446,szkolenie-dla-kobiet--bakow,-02.06.2014-r..html