Szkolenia » Szkolenia » 2014.06.11 - Szkolenie pt. "Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013"

W dniu 11 czerwca 2014  r. w Gospodarstwie Agroturystycznym "Wodna Dolina" w Pruchnej odbyło się szkolenie pt. Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Pani Katarzyna Żelazny oraz Pani Magdalena Potoczna.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy dot.:

- Realizacji operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013,

- Wypełnienia wniosku o płatność,

- Znakowania projektów w ramach PO RYBY 2007-2013.