Zapraszamy do głosowania na projekty zrealizowane poprzez LGR "Żabi Kraj" na stronie Samorządu Województwa Śląskiego - Najlepsza Przestrzeń Publiczna:
-  Rewitalizacja Małego Rynku w Skoczowie poprzez remont chodników i terenów zielonych,
- 7 Sala Widowiskowa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie.