Archiwum aktualności » Archiwum 2014 » Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - Warszowice, 07.10.2014 r.

Zarząd Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 roku o godzinie 16:00 w sali OSP Warszowice (ul. Cieszyńska 2).

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”

 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu - powitanie Członków Stowarzyszenia oraz gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 12.06.2014 r.
 7. Przedstawienie zmian w budżecie na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 8. Podjęcie uchwały nr 14/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2013 Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 8 października 2013  r.  w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 9. Przedstawienie budżetu oraz planu prac na rok 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 10. Podjęcie uchwały nr 15/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.