Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2014 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 3/2014 W DNIU 07.10.2014 r. W WARSZOWICACH

W dniu 7 października 2014 r. o godzinie 16:00 w Sali OSP Warszowice (ul.Cieszyńska 2) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wybrano Pana Mirosława Dudę
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:

nr 14/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2013 Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 8 października 2013  r.  w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.

nr 15/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 roku o godzinie 16:00 w sali OSP Warszowice (ul. Cieszyńska 2).

W przypadku braku quorum kolejny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wyznacza się na 7 października 2014 r. o godzinie 16.15 w miejscu j/w.

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”

 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu - powitanie Członków Stowarzyszenia oraz gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 12.06.2014 r.
 7. Przedstawienie zmian w budżecie na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 8. Podjęcie uchwały nr 14/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2013 Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 8 października 2013  r.  w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 9. Przedstawienie budżetu oraz planu prac na rok 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 10. Podjęcie uchwały nr 15/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.