Szkolenia » Szkolenia » 2014.10.18 - Szkolenie rybackie pt. „Transport zwierząt – licencja. Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt”

W dniu 18 października 2014 r. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Skoczowie odbyło się szkolenie pt. „Transport zwierząt – licencja. Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie: Pani Karolina Selerowska, Pani Krystyna Gęsior oraz Pan Edward Olejarz.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy dot.:

- Ogólne warunki transportu zwierząt – omówienie podstawowych aktów prawnych,

- Przepisy techniczne dotyczące wszystkich środków transportu,

- Załadowanie, rozładowanie i obsługa zwierząt podczas transportu,

- Odstępy czasu między pojeniem i karmieniem, czas trwania podróży oraz okresy odpoczynku,

- Dodatkowe przepisy dot. długotrwałych przewozów,

- Wielkość powierzchni ładownej,

- Ujarzmienie zwierząt,

- Bezpieczeństwo personelu ujarzmiającego zwierzęta,

- Zachowanie zwierząt podczas transportu, koncepcje stresu i jego wpływ na jakość mięsa,

- Opieka interwencyjna zwierząt,

- Dokumentacja transportu.