Archiwum aktualności » Archiwum 2014 » Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi”

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi oraz promowanie spółek wodnych. Dzięki nim możliwe staje się utrzymanie spójnego systemu melioracji wodnych. Ponadto konkurs przyczyni się do wsparcia działań na rzecz poprawy jakości wód, ochrony i ich racjonalnego wykorzystania.

Prace nadesłane do konkursu oceniane będą w trzech kategoriach:

  • Kategoria I: Najlepsza fotografia na temat „Moja wieś nad wodą”. Jest to kategoria otwarta – dla fotografów-amatorów z terenu województwa śląskiego, bez ograniczeń wiekowych.
  • Kategoria II: Najlepsza strona internetowa dotycząca spółek wodnych lub związku spółek wodnych. Ta kategoria jest przeznaczona dla spółek wodnych i związków spółek wodnych działających na terenie województwa śląskiego.
  • Kategoria III: Najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego. Ta kategoria jest przeznaczona dla spółek wodnych i związków spółek wodnych działających w województwie śląskim.

Prace konkursowe wraz z niezbędnymi formularzami należy przesłać do 30 listopada 2014 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 77 40 547.

 

Zdjęcie: I nagroda w konkursie w 2013 r. - fotografia pt. "U progu dnia", fot. Jacek Cisło

 

Źródło: http://slaskie.ksow.pl/news/entry/5746-konkurs-zadbajmy-o-wode-na-wsi.html

 

Poniżej znajduje się do pobrania karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu.