Szkolenia » Szkolenia » Szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013” - Skoczów, 14.01.2014 r.

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013”, które odbędzie się w dniu 14.01.2015 r. (środa) o godzinie 17:00 w Miejskim Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9. W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dn. 12.01.2015 r.

Na szkoleniu zostaną omówione tematy związane z prawidłową realizacją operacji, oznakowaniem materiałów, prawidłowym wypełnieniem wniosku o płatność i sprawozdaniem z realizacji operacji.
W związku z prawidłową realizacją i rozliczaniem operacji LGR „Żabi Kraj” organizuje dodatkowo indywidualne konsultacje dla wszystkich Beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. W celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem pod nr tel. 33 487 49 55 wew. 607, 797 410 134 lub e-mail: projekty@zabikraj.pl.