Szkolenia » Szkolenia » 2015.01.14 - Szkolenie pt. "Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013"

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie odbyło się szkolenie pt. Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Pani Katarzyna Żelazny oraz Pani Justyna Kozyra-Turczyńska.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy dot.:

- poprawnego wypełnienia wniosku o płatność,

- poprawnego wypełnienia sprawozdania,

- promocji projektu w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.