Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 1. Wizyta studyjna ma Węgrzech