Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 2. Wizyta studyjna do Niemiec