Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 4. Szkolenie "Organizacje pozarządowe w praktyce"