Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 5. Szkolenie dla rybaków "Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb"