Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 8. Szkolenie "Kosztorys, studium wykonalności, biznesplan - analiza finansowa i ekonomiczna"