Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 11. Wizyta studyjna do Czech i Słowacji