Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 12. Wydawnictwo dla dzieci