Współpraca
Celem operacji jest nawiązanie i utrzymanie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Rybackimi z terenu Polski południowej poprzez realizację wspólnych projektów, wyjazdy studyjne, uczestniczenie we wspólnych szkoleniach i spotkaniach oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć oraz wspólne działania promujące obszary zależne od rybactwa (imprezy regionalne, filmy, publikacje).
3 kwietnia 2012 r. 12 Lokalnych Grup Rybackich z terenu Polski Południowej wypracowało wspólne stanowisko i podjęło decyzję o założeniu sieci LGR-ów opartej na porozumieniu. Sieci nadano nazwę „Lokalne Grupy Rybackie – Sieć Południowa”. Wspólnym mianownikiem jest gospodarka karpiowa i jej problemy.
 
Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR) to inicjatywa, która ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz Lokalnych Grup Rybackich (LGR) w kraju, w tym m.in. przy rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju obszarów Rybackich, wypracowaniu jednolitych stanowisk w sprawie obszarów zależnych od rybactwa wobec innych podmiotów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Ryby oraz wzajemną promocję obszarów działania poszczególnych Grup.
 
Witamy w FARNET… Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich Europejska Sieć Obszarów Rybackich (FARNET) obejmuje wszystkie obszary rybackie wspierane przez Oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Poprzez wymianę informacji i specjalną jednostkę wspierającą, sieć ta ma na celu pomoc różnym zainteresowanym stronom, zaangażowanym w zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.